align-items: flex-start;

box1
box2
box3
box4

align-items: flex-end;

box1
box2
box3
box4

align-items: center;

box1
box2
box3
box4

align-items: baseline;

box1
box2
box3
box4

align-items: stretch;

box1
box2
box3
box4